Home de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública

Totes les entitats de la Generalitat publiquen ja les seues noves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic www.contrataciondelestado.es

Manual usuario Bústia de suggeriments FAQs
Atenció Usuari Atenció Usuari
 
Registrar-se     Iniciar la sessió
Tramitació
Perfil de Contractant
Expedient:
Tipus Anunci
Institucions:
Entitat adjudicadora
Mostrar només organismes vigents
Tipus de contracte:
Sistema Contractació
Tipus de procediment
D. límit de presentació d'ofertes Pressupost de licitació (iva exclòs)
Des de   fins a   Des de   fins a  
Ofertes vigents Sols electròniques
Cap camp del filtre és obligatori. Si els deixeu buits, es buscaran totes les licitacions
Podeu limitar la recerca a Licitacions Electròniques
Per a expressar els imports haureu d'utilitzar el punt (.) com a separador de decimals

Nota:
A causa de la nova llei de contractes del sector públic, els antics expedients d'assistència
i consultoria no es podran identificar pel tipus de contracte a efectes de busca