Home de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública
Manual usuario Bústia de suggeriments FAQs
Atenció Usuari Atenció Usuari
 
Registrar-se     Iniciar la sessió
Tramitació
Perfil de Contractant
Institució Totes les institucions...   Expedient: Tots els expedients
Entitat adjudicadora: AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT   Tipus de contracte: Tots els tipus de contracte
Tipus de procediment: Tots les tipus de procediments   Sistema Contractació: Tots les tipus de procediments
Estat Licitació: Tots els estats de licitació
Data límit Des de:   Pressupost de licitació (iva exclòs) Des de:  
  fins a:     fins a:  
Ofertes vigents SI Ofertes electròniques NO
ENTITAT ADJUDICADORA Invertir ordenació OBJECTE I EXTENSIÓ DEL CONTRACTE Invertir ordenació EXPEDIENT Invertir ordenació PRESSUPOST DE LICITCACIó Invertir ordenació LÍMIT SOL·LICITUDS LÍMIT OFERTES Estats
 Procediments que accepten enviament d'ofertes
 Identifiqueu-vos com a empresa
 Anunci de Licitació
 Anunci d'Adjudicació Provisional
 Anunci d'Adjudicació
 Anunci de Nova Adjudicació
 Anunci de Suspensió del lot
 Anunci de Renúncia del contracte-Desistiment del procediment
 Anunci de Desert
 Anunci Formalització Contracte
 Veure actes de taules
 Anunci de Correcció d'Errors
 Anunci d'Informació addicional
 Anunci de Procediment declarat nul
 Anunci de Suspensió de l'expedient
 Anunci Previ