Home de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública
Manual usuario Bústia de suggeriments FAQs
Atenció Usuari Atenció Usuari
 
Registrar-se     Iniciar la sessió
Tramitació
Anunci d'Adjudicació - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
 
Licitació
Institució Generalitat de la Comunitat Valenciana
Entitat adjudicadora
Institució: Generalitat de la Comunitat Valenciana
Organisme: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
Adreça: Avenida de Campanar, 32
Codi Postal: 46015 - VALENCIA - VALENCIA - ESPAÑA
Telèfon: 961970220 -    Fax:   961970034
Responsable d'unitat de contractació: Jose Real Ferrer
Consultes técniques   Consultes técniques       Telèfon/Fax: 961970280
Consultes administratives   Consultes administratives       Telèfon/Fax: 961970220
Tipus de contracte Servicis
Tipus de procediment Obert
Sistema Contractació
Forma Adjudicació Pluralitat de criteris
Objecte i extensió del contracte ASISTENCIA TECNICA PER AL SUPORT DE LA DISTRIBUCIO GNU/LINUX PER A LLIUREX DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIO
Data de publicació
en el D.O.U.E
04/06/2011
Data de publicació
en el DOCV
Data de publicació
en el B.O.E
Data de publicació
en el B.O.P
Expedient: CNMY11/IT00D/27
Pressupost de licitació (iva exclòs): 199.152,54 Euros
Valor Valor Estimat IVA Exclòs 235.000,00 Euros

IVA Inclòs 298.728,81 Euros
D. Límit: 11/07/2011 14:00
Descripció
Termini Formalització Contracte
Contractista/ Import Contracte EMERGYA, S.C.A.
Descripció    
Termini Formalització Contracte    
Expedient
Concepte Empresa Pressupost de licitació (iva exclòs) I. adjudicació Estat Data d'adjudicació
ASISTENCIA PARA EL SOPORTE DE LA DISTRIBUCION GNU/LINUX PARA LLIUREX DE LA CONSELLERIA DE EDUCACION EMERGYA, S.C.A. 199.152,54 Euros 174.373,00 Euros Adjudicat 25/10/2011
 1